Vår historia

Det har hänt mycket sedan vi startade 2002

På Good Foundation satsar vi allt för att med Guds hjälp återanpassa drogmissbrukare till ett normalt liv. De positiva resultat som uppnåtts i verksamheten har bidragit till en nytändning för hela samhället. Under de år som verksamheten pågått har flera hundra fått hjälp att få ordning på sina trassliga liv. Guds solsken har brutit in i deras liv och rusens tunga dimmor har skingrats.

Det gamla brukssamhället Hammarby, två mil sydväst om Sandviken i Gästrikland, har haft en vikande befolkningstrend sedan 1950. I bygden har järnmalm förädlats ända sedan 1500-talet, men 1885 lades järnbruket ned på grund av sviktande ekonomi. Fast redan tre år senare byggdes en sulfitfabrik, som successivt utvecklades till att bli den största sulfitfabriken i Skandinavien. Många arbetstillfällen skapades, vilket ledde till att samhället expanderade kraftigt under första halvan av 1900-talet.

1946 fick den då relativt unge och okände engelsk-svenske arkitekten Ralph Erskine i uppdrag att rita bostäder åt den växande arbetsstyrkan på sulfitfabriken. De närmast följande åren byggdes, enligt Erskines ritningar, kedjehus, radhus, tjänstemannavillor och pensionärsbostäder. Erskines unika och färgglada exteriörer är numera K-märkta. Ralph Erskine stannade i Sverige och blev längre fram i livet en mycket känd och erkänd arkitekt, även utanför Sveriges gränser.

1982 lades sulfitfabriken ner efter närmare 100 års drift, och den kartongfabrik som etablerades istället, hade inte lika många anställda. 2006 blev också den fabriken nedlagd, men befolkningen hade då visat en stadig nedgång i över 15 års tid. Många hus tömdes och en uppgiven stämning av hopplöshet sänkte sig över det anrika gamla brukssamhället.

Så var läget, då Seppo Hast och några av hans vänner, strax efter millenniumskiftet började leta efter ett ställe, där han med Guds hjälp kunde satsa på rehabilitering av missbrukare. Seppo bodde då med sin familj, fru och sex barn, i Vallentuna utanför Stockholm. Där hade Seppo jobbat som pastor i pingstförsamlingen, och sedan haft ledande befattningar i flera teknikföretag. I Stockholm hade han kommit i kontakt med S:ta Clara kyrka och dess arbete bland missbrukare och hemlösa. Seppo kände för dessa tilltufsade människor och ville göra något mer för dem än bara tillfälliga insatser. När sedan teamet sökte efter en lämplig plats att starta ett behandlingshem, fick de tips om det nedlagda äldreboendet i Gästrike-Hammarby. Boendet, med samlingssalar och 15 lägenheter hade också det ritats av Erskine, i början av 50-talet.

När husen köptes för en krona av Sandvikens kommun 2001, var de i mycket dåligt skick. Mycket tid och pengar lades därför ned på att varsamt renovera byggnaderna. Exteriören har återskapats enligt Erskines ursprungliga föresatser, och väggarna har målats med färg av samma nyans som originalet. En stiftelse bildades och Good Foundation blev namnet på boendet som Seppo Hast själv föredrar att kalla "förvandlingshem". Den officiella beteckningen är annars - ett särskilt boende för män. Kortfattat kan det beskrivas som omvårdnadsboende eller stödboende.

När verksamheten i Hammarby inleddes, var många av samhällets invånare tveksamma till att få en verksamhet för missbrukare i närheten. Men relationerna har stärkts successivt, och nu är verksamheten på Good Foundation en naturlig del av det dagliga livet i samhället. Det påverkar i sin tur andra människor, och Seppo Hast menar att verksamheten har påverkat hela bygden, och bidragit till att stävja ett omfattande drogmissbruk.

På sistone börjar också den långvarigt negativa trenden sakta men säkert vända, och nu börjar folk åter flytta till det gamla anrika brukssamhället.

På vägen till Good Foundation passerar vi några av de radhus som skapades av Ralph Erskine i skarven mellan 40- och 50-tal. De flesta av husen är i gott skick, men på några få har putsen börjat falla av och fasaderna har delvis krackelerat. Fast intentionerna och ritningen bakom haft en viss inriktning, kan det ändå hända saker på vägen som gör att ursprungstanken skadas.

Det ligger nära till hands att dra paralleller till vad verksamheten inom Good Foundation har inneburit för människor som drabbats av livets törnar. Under de år som verksamheten pågått har flera hundra fått hjälp att få ordning på sina trassliga liv. Guds solsken har brutit in i deras liv och rusens tunga dimmor har skingrats. Det är inte bara förfallna byggnader som renoverats in- och utvändigt. Än mer värdefullt är det som har skett med trasiga själar och kroppar, som fått ny styrka, helande och upprättelse. Varje missbrukare som upprättas till en drogfri, fungerande samhällsmedborgare sparar in mycket pengar för kommunernas socialtjänst. Så det är i högsta grad en samhällsnyttig insats som eldsjälarna i stiftelsen Good Foundation i Gästrike-Hammarby, bedriver.